Link W88 mới nhất về việc Tổ chức đăng ký W88 phần Học kỳ 2 - Năm W88 2023-2024

          Căn cứ vào Tiến độ đào tạo Link vào W88 mới 2023-2024;

  Sinh viên đăng nhập tại địa chỉ: http://www.linkvaow88.link/

1.     Lịch đăng ký W88 phần:

TT Khóa W88 Thời gian Hình thức ĐK
1 D15 8h ngày 27/11/2023 đến 23h 28/11/2023 Sinh viên tự đăng ký online theo thời gian qui định
2 D16 8h ngày 29/11/2023 đến 23h 30/11/2023
3 D17, hội viên W88 các khóa khác đăng ký W88 cải Link vào W88 mớiện, trả nợ 8h ngày 01/12/2023 đến 23h 03/12/2023
4 ĐKHP bổ sung, điều chỉnh ĐKHP 8h ngày 14/12/2023 đến 23h 17/12/2023
5 D18 Nhà Link vào W88 mới sẽ hỗ trợ sinh viên đăng ký tự động. Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký W88 phần và thanh toán W88 phí trước ngày 26/01/2024.

 

- Sau 72h kể từ thời điểm đăng ký W88 phần (ĐKHP), nếu sinh viên chưa thanh toán W88 phí, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy các W88 phần đã đăng ký; Đối với sinh viên D18 được hỗ trợ đăng ký tự động và sẽ bị hủy ĐKHP nếu không thanh toán W88 phí đúng thời hạn. Kết quả ĐKHP chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ W88 phí.

- Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-ĐHĐL, ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức và hướng dẫn thực tập đang chơi link vào W88 mới, đồ án, khóa luận đang chơi link vào W88 mới đối với sinh viên trình độ Link vào W88 mới của Trường W88link. Khoa Kinh tế và Quản lý sinh viên khóa D15 khối kinh tế hướng dẫn sinh viên lựa chọn giảng viên hướng dẫn W88 phần thực tập đang chơi link vào W88 mới và làm khóa luận đang chơi link vào W88 mới trước khi đăng ký W88 phần. Chi tiết xem tại đường link:

2. Những lưu ý đối với sinh viên khi đăng ký W88 lại

2.1. Đối với các W88 phần đang tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí theo chương trình đào tạo hoặc không còn trong chương trình đào tạo nhưng đã có môn W88 thay thế, sinh viên nợ môn đăng ký W88 lại cùng với khóa sau. (xem link: ). Trong Link vào W88 mới hợp môn W88 có nhiều sinh viên W88 lại dẫn đến việc quá sĩ số tối đa của lớp W88 phần theo quy định, Nhà Link vào W88 mới sẽ mở thêm lớp W88 lại ở W88 kỳ phụ (W88 kỳ 3) nhưng phải xem xét nhu cầu của người W88.

2.2. Đối với các W88 phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí ở khóa sau và không có W88 phần thay thế. 

- Sinh viên có nhu cầu W88 trả nợ phải có đơn xin W88 và chấp nhận đóng W88 phí theo mức quy định của Nhà Link vào W88 mới, nộp W88 phí trước khi W88 phần bắt đầu.

- Hạn nộp đơn từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023. Nhà Link vào W88 mới sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp W88 phí để tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí.

3. Hủy đăng ký W88 phần và quy đổi điểm đối với W88 phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

3.1. Sinh viên có văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ Tin W88 quốc tế ICDL, IC3, MOS còn hiệu lực tính đến thời điểm Link vào W88 mới kết thúc W88 phần sẽ được xem xét miễn W88 W88 phần và quy đổi điểm. Quy định chi tiết về việc miễn W88 W88 phần và quy đổi điểm sinh viên xem tại Đề cương chi tiết W88 phần bằng cách đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang linkvaow88.link\xem chương trình khung\xem môn W88.

3.2. Trong thời gian 03 tuần kể từ thời điểm W88 phần bắt đầu, Nhà Link vào W88 mới sẽ nhận đơn xin hủy ĐKHP và công nhận điểm. Từ tuần W88 thứ 4 của W88 phần Nhà Link vào W88 mới chỉ nhận đơn xin công nhận điểm. Đơn nộp kèm bản sao công chứng của chứng chỉ tương ứng tại Phòng Đào tạo.

 (Mẫu đơn quy đổi điểm W88 phần xem link: )

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Đào tạo: Xây dựng thời khóa biểu W88 kỳ II Link vào W88 mới 2023-2024 hoàn thành trước ngày 20/11/2023; Tổ chức cho sinh viên ĐKHP theo lịch đã thông báo.

4.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu W88 phí cho các khối lớp; lưu ý tính và thu W88 phí cho các lớp W88 lại có số lượng sinh viên đăng ký W88 dưới 20 sinh viên.

4.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên Nhà Link vào W88 mới.

4.4. Các Khoa, CVHT: nghiên cứu quy chế, quy định của Nhà Link vào W88 mới để tư vấn và hướng dẫn sinh viên ĐKHP.

- Trường hợp sinh viên thuộc diện cảnh báo W88 tập, CVHT hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch ĐKHP để cải Link vào W88 mớiện kết quả W88 tập.

- Nhà Link vào W88 mới sẽ hủy lớp W88 phần khi sĩ số lớp W88 phần dưới 20 sinh viên/lớp, sinh viên phải chủ động đăng ký sang lớp W88 phần khác trong thời gian ĐKHP bổ sung; đề xuất phương án tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí những lớp W88 lại W88 phần có số sinh viên đăng ký W88 lại dưới 10. Mọi vướng mắc trong quá trình ĐKHP phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ email: [email protected] để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu phương án xử lý./.

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 814
Hôm nay: 23124
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42986443