Link W88 mới nhất v/v "Nộp ảnh thẻ để hoàn Link vào W88 mớiện thông tin in thẻ thư viện cho hội viên W88"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyền Hiệu trưởng về việc triển khai in thẻ thư viện sinh viên trong Trường, Phòng HCQT đang tổng hợp danh sách và các thông tin cần Link vào W88 mớiết in trên thẻ của những sinh viên đã đóng phí làm thẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên chưa có ảnh thẻ để hoàn Link vào W88 mớiện thông tin in thẻ thư viện.

Đề nghị các Sinh viên có tên trong (trong email ghi rõ thông tin của sinh viên gồm: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp, Số điện thoại)

Thời gian: Trước ngày 18/10/2023

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không gửi file ảnh thẻ thì sẽ không được cấp thẻ thư viện như đã đăng ký.

Trân trọng.

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 870
Hôm nay: 26033
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42989352