Link W88 mới nhất v/v hội viên W88 cho hội viên W88 Link vào W88 mới khóa D18

      Căn cứ tờ trình số 18/TTr-CThội viên W88 ngày 28/8/2023 về việc triển khai hội viên W88 Y tế và hội viên W88 toàn diện sinh viên cho Khóa D18; Để triển khai thực hiện, Nhà Link vào W88 mới thông báo cụ thể như sau:

1. Hình thức, thời gian đăng ký tham gia hội viên W88

- Hình thức: Sinh viên đăng ký hội viên W88 toàn diện sinh viên, hội viên W88 Y tế vào form:   

- Thời hạn đăng ký vào form: Trước ngày 20/9/2023.

2. Đối với hội viên W88 toàn diện tự nguyện

- Mức phí phải phải nộp cho 4 năm (Khối kinh tế) là: 325.000 đ/sv.

- Mức phí phải nộp cho 4,5 năm (Khối kỹ thuật) là: 365.000 đ/sv.

- Số tiền trên sẽ được khấu trừ vào kinh phí nhập W88 tạm thu (10.000.000đ).

- Những sinh viên không bảo hiểm toàn diện tự nguyện thì tích chọn vào mục không , Nhà Link vào W88 mới sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

3. Đối với hội viên W88 Y tế (bắt buộc)

- Số tiền phải nộp: 850.500đ/sv.

- Giá trị sử dụng 15 tháng (Giá trị 01/10/2023 đến 31/12/2024).

- Số tiền phải nộp sẽ được khấu trừ vào kinh phí nhập W88 tạm thu (10.000.000đ).

- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT miễn phí, hoặc có thẻ đối tượng khác đang còn giá trị sử dụng, gửi hình ảnh thẻ BHYT về địa chỉ email: [email protected] cho cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng CThội viên W88 trước ngày 20/9/2023, Nhà Link vào W88 mới sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

      Nhận được thông báo này đề nghị các tân sinh viên D18 nghiêm túc triển khai đăng ký vào form khảo sát trên theo đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên Nhà Link vào W88 mới sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết ./. 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 875
Hôm nay: 25746
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42989065