Link W88 mới nhất: Đăng ký Link vào W88 mới W88 W88 kỳ II Link vào W88 mới 2021-2022

 Căn cứ kế hoạch đào tạo Link vào W88 mới:

Nhà Link vào W88 mới triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn W88 (ĐKMH) W88 kỳ II Link vào W88 mới 2021– 2022 như sau:

1. Sinh viên tự đăng ký W88 phần trên hệ thống bằng hình thức online:

TT

Khóa W88

Thời gian đăng ký môn W88

Ghi chú

1

D15+Liên thông+ VB2

7h30 ngày 1/12/2021 đến 23h ngày 2/12/2021

 

2

D13+D14

7h30 ngày 3/12/2021 đến 23h ngày 5/12/2021

 

3

D16

7h30 ngày 6/12/2021 đến 23h ngày 7/12/2021

 

4

Học cải Link vào W88 mớiện, trả nợ

7h30 ngày 8/12/2021 đến 23h ngày 12/12/2021

 

5

ĐKMH bổ sung, hủy ĐKMH

7h30 ngày 20/12/2021 đến 23h ngày 22/12/2021

 

Lưu ý: Đối với sinh viên từ khóa D9, C15 trở về trước (.

Sau thời gian trên nếu sinh viên không đăng ký trả nợ, nhà Link vào W88 mới sẽ buộc thôi W88 do quá thời hạn đào tạo.

Nhà Link vào W88 mới sẽ hỗ trợ đăng ký môn W88 cho những sinh viên này.

- Các lớp liên thông, văn bằng 2, căn cứ vào đề án tuyển sinh, sinh viên thuộc nhóm nào phải ĐKMH theo chương trình đào tạo của nhóm ngành đó bằng hình thức online trên hệ thống. (chi tiết CTĐT theo file đính kèm)

     - Sau 48h kể từ thời điểm sinh viên ĐKMH hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy đăng ký nếu sinh viên chưa hoàn thành nộp W88 phí.

2. Nhà Link vào W88 mới sẽ tự động đăng ký môn W88:

2.1. Các lớp CLC tính W88 phí theo niên chế;

2.2. Các môn GDTC, GDQP, thực tập, thực hành, thí nghiệm W88 tại CS2.

2.3. Môn đồ án đang chơi link vào W88 mới, khóa luận đang chơi link vào W88 mới. Những sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận đang chơi link vào W88 mới sẽ được hủy ĐKMH và hoàn lại W88 phí sau khi có kết quả xét điều kiện làm đồ án/khóa luận đang chơi link vào W88 mới.

 3. Về việc tổ chức cho sinh viên W88 lại ở các khóa cũ:

3.1. Đối với các W88 phần đang tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí theo chương trình đào tạo hoặc không còn trong chương trình đào tạo nhưng đã có môn W88 thay thế (Chi tiết tại danh mục đính kèm), sinh viên nợ môn đăng ký W88 lại cùng với khóa sau. Trong Link vào W88 mới hợp môn W88 có quá nhiều sinh viên W88 lại thì có thể mở lớp ngoài giờ chính khóa nhưng phải xem xét nhu cầu của người W88 tránh tình trạng tồn tại sĩ số lớp ít hơn sĩ số tối Link vào W88 mớiểu. Đối với lớp W88 lại ngoài giờ chính khóa, sĩ số lớp tối Link vào W88 mớiểu là 20 hội viên W88.

3.2. Đối với các W88 phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí ở khóa sau và không có W88 phần thay thế. 

- Sinh viên có nhu cầu W88 trả nợ phải có đơn xin W88 và chấp nhận đóng W88 phí theo mức quy định của nhà Link vào W88 mới, nộp W88 phí trước khi môn W88 bắt đầu. Hạn nộp đơn từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 7/12/2021. Nhà Link vào W88 mới sẽ căn cứ nhu cầu thực tế và số lượng sinh viên nộp W88 phí để tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí.

- Các khoa chuyên môn phân công giảng viên, chủ động tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí và Link vào W88 mới kết thúc W88 phần với hình thức phù hợp đối với những lớp W88 có dưới 10 sinh viên W88 lại.

4. Đối với sinh viên: Kết quả ĐKMH chỉ được công nhận khi sinh viên nộp đầy đủ W88 phí. Sinh viên cần nắm rõ chương trình đào tạo để ĐKMH chính xác; các vướng mắc trong quá trình ĐKMH cần được phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ theo địa chỉ mail: [email protected],vn để được hỗ trợ trong thời gian mở đăng ký. Sinh viên Link vào W88 mới đại trà có thể đăng ký môn W88 vào W88 ở các lớp chất lượng cao (đơn giá tín chỉ bằng 2,5 lần đơn giá tín chỉ đại trà); sinh viên các lớp chất lượng cao không được đăng ký vào các lớp đại trà.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Đào tạo:

- Xây dựng thời khóa biểu W88 kỳ II Link vào W88 mới 2021-2022; hoàn thành trước ngày 30/11/2021, tổ chức cho sinh viên ĐKMH theo lịch đã thông báo trên cổng thông tin sinh viên http://linkvaow88.link

5.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu W88 phí cho các khối lớp; lưy ý tính và thu W88 phí cho các lớp W88 lại có số lượng sinh viên đăng ký W88 dưới 20 hội viên W88. (Đưa thông tin lên trang linkvaow88.link)

5.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên nhà Link vào W88 mới.

5.4. Các Khoa: Thông báo đến CVHT, sinh viên những quy định của nhà Link vào W88 mới về việc ĐKMH; đề xuất phương án tổ chức hoạt động nhận 100k tiền cược miễn phí những lớp W88 lại W88 phần có số lượng sinh đăng ký W88 lại dưới 10 sinh viên.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh với phòng Đào tạo để trình Ban giám hiệu phương án xử lý./.

Xem chi tiết Thông báo về việc tổ chức đăng ký môn W88 W88 kỳ II Link vào W88 mới 2021-2022 tại File đính kèm

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 747
Hôm nay: 24318
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42987637