V/v buộc thôi W88 hội viên W88 vượt quá số lần cảnh báo W88 W88 dài ngày không lý do

Căn cứ Biên bản số 342/BB-ĐHĐL ngày 03/3/2021, Trường W88link thông báo về việc buộc thôi W88 những sinh viên vượt quá số lần cảnh báo W88 tập và nghỉ W88 dài ngày không lý do:

Chi tiết Danh sách xem tại đây (Click here)

* Mọi thắc mắc liên hệ phòng Công tác sinh viên (Phòng AB201 - Cơ sở 1 - Trường W88link) trước ngày 17/4/2021. Sau ngày này nếu sinh viên không có phản hồi thì nhà Link vào W88 mới sẽ ra quyết định buộc thôi W88 sinh viên vi phạm quy chế Đào tạo và quy chế Công tác sinh viên.

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 779
Hôm nay: 24204
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42987523