Hướng dẫn Thi và khảo sát ý kiến người W88 online

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Link vào W88 mới kết thúc W88 phần

     - Đăng nhập hệ thống

     - Xem lịch Link vào W88 mới 

     - Đăng ký Link vào W88 mới

     - Xem kết quả Link vào W88 mới 

     - Nộp đơn phúc tra online 

    - Thi lần 2 và cải Link vào W88 mớiện

    - Theo dõi kết quả W88 tập

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Link vào W88 mới trắc nghiệm

    - Đăng nhập phần mềm Link vào W88 mới online 

    - Hướng dẫn Link vào W88 mới và nộp bài online 

3. Khảo sát ý kiến người W88 online

    - Sinh viên cho ý kiến phản hồi theo từng môn W88 trước khi xem lịch Link vào W88 mới và xem điểm Link vào W88 mới

 * Các sinh viên xem hướng dẫn:

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 789
Hôm nay: 23064
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42986383