Đào tạo

Link W88 mới nhất V/v đăng ký Link vào W88 mới W88 bổ sung lần 2
Link ngày đăng: 14-12-2019

 Chi tiết sinh viên xem : tại đây

Link W88 mới nhất v/v "Tổ chức Đăng ký Link vào W88 mới W88, hướng dẫn nộp HP HK II Link vào W88 mới 2019-2020"
Link ngày đăng: 21-11-2019

Kế hoạch tổ chức ĐKMH 192 xem: Tại đây 

Hướng dẫn ĐKMH xem: Tại đây  Hướng dẫn nộp Học phí xem: Tại đây

Tổ chức các lớp W88 bổ trợ tiếng Anh cho hội viên W88 xem: Tại đây

Các môn W88 thay thế 2018 xem: Tại đây

Các môn W88 thay thế cho Chất lượng cao xem: Tại đây

Chương trình đào tạo liên thông_Văn bằng 2 xem: Tại đây

* Chú ý: Căn cứ biên bản số 1733/BB-ĐHĐL ngày 13/11/2019, Nhà Link vào W88 mới sẽ xóa tên những sinh viên quá thời hạn đào tạo

Danh sách dự kiến làm đồ án đang chơi link vào W88 mới lớp D12LTH1,2,3
Link ngày đăng: 18-11-2019

 Xem danh sách; Tại đây

Ghi chú: - Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án TN nếu có đủ điểm tích lũy đến thời điểm xét đạt 1.60 trở lên và không nợ W88 phí. Mọi thắc mắc gì hội viên W88 liên hệ ô số 1 phòng Đào tạo hoặc email theo đ/c: [email protected] trước ngày 22/11/2019.

Danh sách dự kiến xét cấp chứng chỉ GDTC và GDQP khóa D13
Link ngày đăng: 14-11-2019

 Sinh viên xem danh sách có thắc mắc gì liên hệ ngay phòng Đào tạo_cô Lan (ô cửa số 1 - tầng 1 - nhà B) trước ngày 20/11/2019.

Danh sách GDTC

Danh sách GDQP

 

Danh sách dự kiến xét cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho hội viên W88 khóa D11
Link ngày đăng: 13-11-2019

Sinh viên khóa D11 theo dõi danh sách nếu có thắc mắc gì liên hệ ngay với cô Lan phòng Đào tạo (ô cửa số 1-tầng 1 nhà B) trước ngày 25/11/2019.

Danh sách xem: Tại đây

V/v Chuẩn bị buộc thôi W88 đối với hội viên W88 không đăng ký Link vào W88 mới W88 kỳ 191
Link ngày đăng: 08-11-2019

* Theo quy chế 1019/QĐ-ĐHĐL CThội viên W88 về việc buộc thôi W88 những sinh viên tự ý nghỉ W88 dài ngày không có lý do.

* Theo Biên bản số 1402/BB-ĐHĐL về họp xét cảnh báo kết quả W88 tập Link vào W88 mới 2018-2019 và sinh viên không ĐKMH kỳ 1 năm 2019.

Sắp tới Trường W88link sẽ buộc thôi W88 những sinh viên không đăng ký môn W88 kỳ 191

Danh sách xem: tại đây

Ps: Sinh viên phản hồi về tình trạng của mình về Phòng CThội viên W88 cho cán bộ Nguyễn Trung Hiếu trước ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Sau thời gian đó coi như sinh viên không có nhu cầu tiếp tục theo W88 và nhà Trường sẽ ra QĐ buộc thôi W88.

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN hội viên W88 KHÓA C15, CN15, D12LTKT1, T49 VÀ KHÓA CŨ TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019
Link ngày đăng: 07-11-2019

Nhà Link vào W88 mới thông báo sinh viên đang chơi link vào W88 mới tháng 10/2019 (có danh sách kèm theo) nhận bằng đang chơi link vào W88 mới như sau:

Thời gian: Ngày 19/11/2019
Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo (tầng 1 nhà B)
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (AB201)
Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Phòng Kế hoạch tài chính (G101)
Sau ngày phát bằng trên sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.
Danh sách xem: tại đây

Link W88 mới nhất về tài khoản hội viên W88 trên trang svdbcl.epu.edu.vn
Link ngày đăng: 27-09-2019

Hiện nay phòng KT&ĐBCL đã tạo tài khoản cho hội viên W88 nhập W88 năm 2019-2020

Mã đăng nhập: Mã sinh viên

Pass:      123456

Đề nghị các bạn cập nhật đổi mật khẩu, theo dõi lịch Link vào W88 mới và kết quả W88 tập

Xét điều kiện dự Link vào W88 mới TN khóa C16
Link ngày đăng: 18-09-2019

 Danh sách chi tiết xem tại đây

Xét điều kiện làm đồ án TN khóa D10 hệ kỹ sư
Link ngày đăng: 18-09-2019

 Danh sách chi tiết xem tại đây

Xét cảnh báo kết quả W88 tập Link vào W88 mới 2018-2019
Link ngày đăng: 18-09-2019

 Xem danh sách chi tiết:

W88 D11, D12, D13 tại đây

Cao đẳng C17 tại đây

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức cho hội viên W88 đăng ký W88 lại những Link vào W88 mới không còn trong chương trình
Link ngày đăng: 04-05-2019

Căn cứ biên bản số 547/BB-ĐHĐL ngày 03/5/2019 về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký W88 lại, phòng đào tạo thông báo cụ thể như sau:

1/ Sinh viên cập nhật trang: linkvaow88.link để khai báo thông tin cá nhân:

Bước 1: Truy cập trang web linkvaow88.link

User:               đăng nhập với mã sinh viên của mỗi cá nhân

Mật khẩu:      vào mật khẩu mặc định là: 1111

Điền đúng mã bảo vệ vào ô yêu cầu và đăng nhập

Bước 2: Đổi mật khẩu

Bước 3: Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân (bắt buộc)

Bước 4: Lưu lại thông tin cá nhân

Bước 5: Xem lịch theo tuần (Thời khóa biểu – TKB)

2/ Sinh viên đăng ký W88 lại theo lịch nhà Link vào W88 mới đã thông báo (TB số 495 ngày 22/4/2019)

3/ Học phí cho những lớp môn W88 có sĩ số ít như sau:

3.1/ Đối với lớp W88 phần có sĩ số dưới 10 sinh viên: W88 phí được tính trên cơ sở cân đối thu chi để tổ chức lớp W88 có sĩ số 15 sinh viên

3.2/ Đối với lớp W88 phần có sĩ số dưới 20 sinh viên: đơn giá tín chỉ được tính bằng 1,5 lần đơn giá tín chỉ các lớp đại trà.

4/ Lớp môn W88 có sĩ số dưới 20 sinh viên, phòng đào tạo phối hợp với các khoa chuyên môn; các bộ môn để chuyển danh sách về các đơn vị để tổ chức W88 và Link vào W88 mới kết thúc W88 phần. 

Link W88 mới nhất về việc xét tuyển Link vào W88 mới hệ liên thông
Link ngày đăng: 07-11-2018

Căn cứ quyết định đang chơi link vào W88 mới đối với trình độ Cao đẳng; Cao đẳng nghề; Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp,  Phòng đào tạo thông báo đến sinh viên có tên trong quyết định đang chơi link vào W88 mới đăng ký W88 liên thông (nếu có nhu cầu) theo các bước sau:

1/ Nộp lệ phí xét tuyển tại phòng kế toán (tầng 1 nhà G101)

2/ Đăng ký xét tuyển tại phòng đào tạo (cửa số 5)

3/ Thời gian đến ngày 30/11/2018

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 971
Hôm nay: 22518
Hôm qua: 45144
Tổng cộng: 42985837